Skupina Bubamare

Boravak djece na zraku

Boravak djece na zraku dio je svakodnevnih aktivnosti u našem vrtiću koje se provode tijekom cijele godine, u skladu s vremenskim prilikama.

Tijekom zimskog perioda preporuča se boravak u najtoplijem dijelu dana (između 10 i 14 sati), a dužina boravka prilagođava se dobi djece. Preporuka je da mlađa djeca borave 10 do 20 minuta, a starija djeca mogu provesti i do 1 sat vremena na zraku što ovisi o vremenskim uvjetima. Tijekom toplih ljetnih dana boravak se provodi u ranijim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima kako bi se izbjegao period najvećih vrućina od 10 do 16 sati zbog jačine sunca i UV zračenja.

Nastavi čitati

Skupina Pužeki

Ovako je to u našim malim Pužekima . . .

Ovogodišnje druženje malih Pužeka polako završava, a sljedeće pedagoške godine u naš prostor doći će neki novi mali pužeki.

Želimo im pokazati što smo sve mi ove godine radili i kako smo iz dana u dan napredovali. Zajedno smo prošli sve prilagodbe koje su bile manje-više očekivano “kišne”, ali ubrzo se sve to zaboravilo i mogli smo se okrenuti dječjim istraživanjima i igrama u mirnijim okolnostima u skupini.

Nastavi čitati

Upis u vrtić

Prijedlog liste

za upis djece u Dječji vrtić Maslačak u 2024./2025. odgojno-obrazovnu godinu

Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Krapinske Toplice, Komisija za upis djece nakon provedenog natječaja objavljuje prijedlog liste za upis djece u Dječji vrtić Maslačak u 2024./2025. odgojno-obrazovnu godinu:

Događanja

Proslavili smo dane našega vrtića

Travanj je posebno razdoblje za Dječji vrtić Maslačak jer tada obilježavamo dane našega vrtića brojnim događanjima i aktivnostima za djecu te roditelje i ostale suradnike vrtića. Ove godine obilježili smo ih u tjednu od 22. do 26.04.2024., i to ne samo dane vrtića, već i važne datume poput Dana planeta Zemlje (22. travnja) i Svjetskog dana knjige i autorskih prava (23. travnja) sudjelovanjem u manifestaciji Noć knjige koja promiče kulturu čitanja.

Nastavi čitati

Događanja

Dani Dječjeg vrtića Maslačak 2024.

Od 22. do 26. travnja 2024.

Već tradicionalno u travnju obilježavamo dane našega vrtića brojnim događanjima i aktivnostima za djecu te roditelje i ostale suradnike vrtića.

Pogledajte cijeli program: DANI DJEČJEG VRTIĆA 2024.

Iz programa izdvajamo:

UTORAK, 23.04.2024.

 • Manifestacija „Noć knjige“ u razdoblju od 9 do 12 sati „Književna pustolovina na otvorenom“ za djecu svih skupina vrtića
 • Radna akcija s roditeljima na vanjskim prostorima vrtića od 16,00 sati

SRIJEDA, 24.04.2024.

 • Stručno usavršavanje za dječje vrtića Krapinsko-zagorske županije od 16,30 do 18,30 sati u prostorima vrtića u suradnji s Dječjim vrtićem Bubamara Donja Stubica

PETAK, 26.04.2024.

 • Otvorena vrata vrtića u prijepodnevnom terminu od 9 do 11 sati – upoznavanje i obilazak vrtića za sve zainteresirane roditelje i djecu koja će se upisati u naš vrtić, kao i sve koji nam žele doći u posjet

Posjetite Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice.

Veselimo se susretima i druženjima!

Upis u vrtić

Na temelju članka 17. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, KLASA: 601-02/22-02/03, URBROJ: 2140/18-04-01/22-1 od 28.12.2022.g. i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Krapinske Toplice, KLASA: 601-02/23-02/02, URBROJ: 2140/18-04-01/23-1 od 06.04.2023. g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice objavljuje

Natječaj

ZA UPIS DJECE U 2024./2025. ODGOJNO-OBRAZOVNU GODINU U REDOVNI DESETSATNI PROGRAM

1.Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić Maslačak, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice                                         

2. Broj slobodnih mjesta: 19

3. Zahtjev za prijem djece podnosi se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, zaključno do 30.04.2024. g. (utorak) poštom na adresu Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34. Nakon primitka zahtjeva Dječji vrtić će e-mailom dodijeliti brojčanu šifre sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka.

4. Komisija za prijem djece objavit će rezultate upisa s prijedlogom Odluke o upisu djece u vrtić u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, odnosno najkasnije do 01.06.2024. na mrežnim stranicama Vrtića i na oglasnoj ploči Vrtića.

5. Sudionici natječaja imaju pravo na prigovor. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak, u roku od 15 dana od dana objave rezultata na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak. Prigovor se podnosi preporučeno poštom ili se predaje e-mailom na adresu Dječji vrtić Maslačak, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice. Konačnu odluku o prijemu djece u vrtić donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak.

6. UVJETI UPISA 

1. Pisani obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Maslačak koji se nalazi na web stranici Dječjeg vrtića www.dvkt-maslacak.hr, a koji mora biti potpisan od strane skrbnika  

2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta koje 01.09.2024. godine navršava godinu dana

3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (uvjerenje o mjestu prebivališta)

4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7. Pravilnika (potvrde ili rješenja u svrhu dokazivanja statusa)

5. Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Vrtiću.

7. OSTVARIVANJA PREDNOSTI KOD UPISA

Prednost pri upisu u dječji vrtić Maslačak kojem je Osnivač jedinica lokalne samouprave, Općina Krapinske Toplice, za iduću pedagošku godinu prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Krapinske Toplice, KLASA: 601-02/23-02/02, URBROJ: 2140/18-04-01/23-1 od 06.04.2023. godine, imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić Maslačak u slučaju većih potreba i interesa za smještaj djece od mogućih kapaciteta Dječjeg vrtića Maslačak imaju:

 1. djeca roditelja invalida Domovinskoga rata
 2. djeca oba zaposlena roditelja
 3. djeca iz obitelji s troje ili više djece
 4. djeca samohranih roditelja
 5. djeca jednoroditeljskih obitelji
 6. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
 7. djeca roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade
 8. djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
 9. djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 10. djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta po stavku 2. ovog članka, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:

 1. vrijeme čekanja na listi za upis u Dječji vrtić Maslačak po natječajima iz prethodnih godina
 2. roditelji koji već u primarnom programu imaju dijete

Roditelji – korisnici usluga dužni su prilikom upisa djeteta dostaviti podatke, odnosno isprave o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu.

 Dokumentacija potrebna radi ostvarivanja prava na prednost:  

 • za dijete koje 01.04.2024. navršava 4 godine – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
 • za dijete roditelja – poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu, 
 • za dijete oba zaposlena roditelja, elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
 • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu
 • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela za vještačenje).

Prednost pri upisu djece primjenjuje se u slučaju većih potreba i interesa za smještaj djece od mogućih kapaciteta Vrtića.

Članovima obitelji smatraju se bračni drug te osobe koje zajedno s njim stanuju – djeca, roditelji, braća, sestre pastorčad, djeca uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, usvojitelj i osobe koje je korisnik programa dužan uzdržavati te osoba koja s njim živi u izvanbračnoj zajednici

8. Prije upisa u dječji vrtić provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja, a koje provodi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića (stručni suradnik, viša medicinska sestra i ravnatelj)

Prosudbu o uključivanju djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim  programima, za djecu s teškoćama u razvoju, djecu sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima, kao i za djecu koja pri upisu imaju priložene preporuke stručnjaka donosi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića .

9. Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Maslačak podnosi se za djecu koja će 01.09.2024. g. navršiti jednu (1) godinu života.

10. Kontrolu podnijetih podataka i dokumentacije uz zahtjev za prijem djece u vrtić može izvršiti izravno Dječji vrtić Maslačak, a kontrola će se obavezno izvršiti u slučaju da postoje indicije i sumnje da dostavljeni podaci i dokumentacija nisu adekvatni stvarnom stanju.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Branka Anić

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Maslačak dana 15.04.2024. g.

Obrasci za upis djece

Skupina Ježići

Od skulptura u centru građenja do umjetnosti na papiru

Najveći interes djece u Ježićima trenutno je za sve aktivnosti u centru građenja. Aktivnosti građenja nisu samo zabavne za petogodišnjake, već igraju ključnu ulogu u njihovom kognitivnom, fizičkom i društvenom razvoju. Razni ponuđeni materijali pružaju beskrajnu mogućnost za kreativnost i rješavanje raznih problema. Djeca uče prostorne odnose, ravnotežu, pa čak i neka „inženjerska“ načela dok eksperimentiraju sa slaganjem i balansiranjem kako bi stvorili nešto što su sami zamislili.

Nastavi čitati

Skupine Krijesnice i Pčelice

Novi eTwinning projekti u našem vrtiću

Skupina Pčelice (odgojiteljice Martina Finzir i Branka Anić) do sada je sudjelovala u 4 Etwinning projekta:

 • My Lovely Pet (Nacionalna oznaka kvalitete)
 • Toughts About The Children’s Week
 • Our Collaborative European Christmass Tree (Nacionalna i Europska oznaka kvalitete)
 • Small Place-Great Living (Nacionalna oznaka kvalitete)

O našim projektima pisali smo na web stranici vrtića i prezentirali na državnom stručnom skupu Dani predškolskog odgoja Zajedno rastemo: Vrijeme za igru u Čakovcu.

Temeljem naših aktivnosti u Etvinning zajednici, našem vrtiću je prošle godine dodjeljena oznaka Etwinning škole, na što smo iznimno ponosni.

Nastavi čitati

Događanja i važni datumi u veljači

Bogatstvo novih iskustava

Kurikulum vrtića tijekom cijele godine prati specifičnosti okruženja i zajednice u kojoj vrtić djeluje, uključujući i kalendar važnih datuma i društvenih događanja koja se obilježavaju u okolini. Svaki događaj ima svoj smisao i poruku, a djetetovo sudjelovanje u njegovu obilježavanju obogaćuje iskustvo djeteta, omogućuje mu upoznavanje okoline u kojoj odrasta te na taj način pobuđuje osjećaj pripadnosti zajednici.

Tijekom mjeseca veljače obilježili smo nekoliko značajnih datuma.

Nastavi čitati

Skupina Krijesnice

Cestovni promet u skupini Krijesnice

Predškolski uzrast predstavlja ključno razdoblje za stvaranje temelja svijesti o sigurnosti u prometu. Djeca koja stječu osnovno razumijevanje prometnih pravila i sigurnosnih postupaka u ranoj dobi razvijaju odgovorno ponašanje kojem će težiti u budućnosti. Upravo stoga smo u našoj odgojnoj skupini Krijesnice proteklih tjedana istraživali temu cestovnog prometa. Cilj nam je bio da djeca steknu osnovna znanja o pravilima u prometu, prepoznaju prometne znakove i njihovo značenje, upoznaju sudionike u prometu i prometna sredstva te shvate važnost sigurnog ponašanja u prometu.

Razumijevanje osnovnih pravila prometa pomaže djeci u sigurnom kretanju u okolini. Prepoznavati prometne znakove, razumjeti značenje boja semafora te svladati osnovne geste vođenja prometa stvara svijest o važnosti poštivanja pravila. Ovi temelji čine osnovu za razvoj odgovornog ponašanja u prometu tijekom cijelog života.

Nastavi čitati

Skupina Krteki

Ples u funkciji razvoja grafomotorike i predčitalačkih vještina

Pismenost  u užem smislu označava sposobnost pisanja i čitanja. To je jedna od najvažnijih kompetencija koju čovjek stječe jer predstavlja temelj za daljnje stjecanje znanja i razvoj mnogih drugih važnih umijeća. Na razvoj pismenosti važno je usredotočiti se u najranijoj dobi djetetova života. Vrtić ima itekako važnu ulogu u poticanju tog procesa. Rana pismenost obuhvaća mnogo više od poznavanja i korištenja standardnih znakova, poput slova i brojeva. U predškolskoj dobi ona se očituje kao mnoštvo simboličkih prezentacija djece u namjeri da zabilježe vlastite poruke, različite doživljaje i ideje. Sve to djeca čine kroz igru.

Ples pisanja je poput umjetnosti i nudi bezbroj prilika i različitih pokreta za izražavanje – ujedno je i metoda početnog pisanja koja je usredotočena na pokret, a ne produkt; na proces, a ne na konačni oblik.

Nastavi čitati

Događanja

Snježne radosti u vrtiću

Za kraj tjedna, u petak 19. siječnja, razveselio nas je prvi ovogodišnji snijeg!

Već od jutra sve nas je u vrtiću “zarazilo” dječje iskreno oduševljenje snijegom. Zbog velikog uzbuđenja djeca su neprestano kroz prozor promatrala pahulje koje stvaraju sve deblji snježni prekrivač. A zatim su, na bijelom vrtićkom dvorištu, uz snježne pahulje koje i dalje neumorno lete zrakom, djeca uživala u igri i aktivnostima na snijegu.

Kakav predivan zimski dan!

Događanja

U iščekivanju Božića

Božićno je doba, vrijeme iščekivanja i slavljenja.

Ovo čarobno doba u našem smo vrtiću započeli smo ukrašavanjem zajedničkih prostora vrtića i svake skupine simbolima Božića – adventskim vjenčićima, borovima, kreativnom izradom raznih ukrasa i likovnih uradaka, blistavim svjetlima koja obasjavaju prostore… Uslijedile su brojne aktivnosti vezane uz tradiciju i običaje iščekivanja Božića, likovno izražavanje, božićna glazba uz koju se pjevalo, plesalo i veselilo, tematske edukativne razvojne igre…

Sve skupine organizirale su druženja i kreativne radionice s djecom i roditeljima koje su protekle u veseloj i ugodnoj atmosferi. Posebno nas veseli što su odgojiteljice i roditelji djece iz skupina Bubamara i Žabice u suradnji s Društvom Naša djeca Krapinske Toplice realizirali humanitarnu akciju prikupljanja i zamatanja poklona za darivanje djece potrebitih obitelji.

Dragi roditelji, ovom vam prilikom svima od srca zahvaljujemo na uključivanju u radionice, akcije i ostale vidove suradnje i podrške radu vrtića tijekom cijele godine!

U posljednjem tjednu prije Božića slijedi nam još međusobno simbolično darivanje djece po skupinama koje potiče posebnu povezanost, radost dijeljenja i primanja darova, posvećivanja pažnje drugome. A naša dramska skupina pripremila je poučnu predstavu „Neposlušno mače“ koju je izvela za djecu predškolskih skupina u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, dok će kroz koji dan iznenaditi i djecu našeg vrtića.

Priprema za Božić raznim simbolima, običajima i tradicijama našega kraja prigoda je da dijete doživi i spozna čekanje u nadi, kako svjetlo pobjeđuje tamu, kako sve što počinje – počinje kao maleno, da doživi primanje i davanje te kako je svakome, da bi ostvario svoje želje ili dobio dar – potreban netko tko će se za njega brinuti i zaštititi ga (obitelj, prijatelji…).

To je razdoblje koje kod djeteta posebno budi osjećaje pripadnosti i bliskosti, pa zato, dragi roditelji, uključite dijete u sve aktivnosti pripreme za Božić, prisjetite se s djetetom dragih uspomena iz vašeg djetinjstva i prethodnih Božića, omogućite djetetu da doživi nova radosna iskustva, stvarajte nove obiteljske tradicije…

Mirisi Božića mirisi su djetinjstva.

/R. P. Evans
(Korištena literatura: Gabelica-Šupljika M. i Milanović, M. – Blagdani djetinjstva)

Svoj djeci, roditeljima i obiteljima, zaposlenicima i suradnicima našeg vrtića od srca želimo sretan Božić i novu 2024. godinu!

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka

O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2021. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković