Novosti

Događanja i važni datumi u veljači

Bogatstvo novih iskustava

Kurikulum vrtića tijekom cijele godine prati specifičnosti okruženja i zajednice u kojoj vrtić djeluje, uključujući i kalendar važnih datuma i društvenih događanja koja se obilježavaju u okolini. Svaki događaj ima svoj smisao i poruku, a djetetovo sudjelovanje u njegovu obilježavanju obogaćuje iskustvo djeteta, omogućuje mu upoznavanje okoline u kojoj odrasta te na taj način pobuđuje osjećaj pripadnosti zajednici.

Tijekom mjeseca veljače obilježili smo nekoliko značajnih datuma.

Nastavi čitati

Skupina Krijesnice

Cestovni promet u skupini Krijesnice

Predškolski uzrast predstavlja ključno razdoblje za stvaranje temelja svijesti o sigurnosti u prometu. Djeca koja stječu osnovno razumijevanje prometnih pravila i sigurnosnih postupaka u ranoj dobi razvijaju odgovorno ponašanje kojem će težiti u budućnosti. Upravo stoga smo u našoj odgojnoj skupini Krijesnice proteklih tjedana istraživali temu cestovnog prometa. Cilj nam je bio da djeca steknu osnovna znanja o pravilima u prometu, prepoznaju prometne znakove i njihovo značenje, upoznaju sudionike u prometu i prometna sredstva te shvate važnost sigurnog ponašanja u prometu.

Razumijevanje osnovnih pravila prometa pomaže djeci u sigurnom kretanju u okolini. Prepoznavati prometne znakove, razumjeti značenje boja semafora te svladati osnovne geste vođenja prometa stvara svijest o važnosti poštivanja pravila. Ovi temelji čine osnovu za razvoj odgovornog ponašanja u prometu tijekom cijelog života.

Nastavi čitati

Skupina Krteki

Ples u funkciji razvoja grafomotorike i predčitalačkih vještina

Pismenost  u užem smislu označava sposobnost pisanja i čitanja. To je jedna od najvažnijih kompetencija koju čovjek stječe jer predstavlja temelj za daljnje stjecanje znanja i razvoj mnogih drugih važnih umijeća. Na razvoj pismenosti važno je usredotočiti se u najranijoj dobi djetetova života. Vrtić ima itekako važnu ulogu u poticanju tog procesa. Rana pismenost obuhvaća mnogo više od poznavanja i korištenja standardnih znakova, poput slova i brojeva. U predškolskoj dobi ona se očituje kao mnoštvo simboličkih prezentacija djece u namjeri da zabilježe vlastite poruke, različite doživljaje i ideje. Sve to djeca čine kroz igru.

Ples pisanja je poput umjetnosti i nudi bezbroj prilika i različitih pokreta za izražavanje – ujedno je i metoda početnog pisanja koja je usredotočena na pokret, a ne produkt; na proces, a ne na konačni oblik.

Nastavi čitati

Mjesec knjige u skupini Pčelice

Što je djetinjstvo bez priča: zašto je važno čitati djeci?

U ranoj fazi života, kada svijet djeluje kao čarobno mjesto ispunjeno čudesima, čitanje djeci predškolske dobi postaje ključna aktivnost koja ne samo da obogaćuje njihove umove, već i gradi temelje za ljubav prema učenju. Ova praksa, često zanemarena u brzom tempu suvremenog društva, nosi sa sobom dugoročne koristi koje oblikuju budućnost djeteta na načine koje možda nisu odmah očigledni.

Jedna od ključnih prednosti čitanja u ranoj dobi leži u poticanju jezičnog razvoja. Kroz priče i bajke, djeca ne samo da upoznaju različite riječi, već i usvajaju gramatičke strukture i bogate vokabular. Ovo rano izlaganje jeziku postavlja temelje za kasnije uspjehe u školi, gdje će dijete imati bolje razumijevanje čitanja i komunikacije.

Nastavi čitati

Skupina Leptirići

Bogata jesen u Leptirićima

JESEN JE DOŠLA
Toplo ljeto već je prošlo,
lišće šušti pokraj puta,
čujte kako vjetar pjeva:
došla nam je jesen žuta.
Drago Sunce, Zemljo draga
hvala vam za vaša Blaga.

Jesen se tiho na prstima ušuljala u našu skupinu i donijela nam mnoštvo svojih plodova, a mi smo ju radosno prihvatili i popratili brojnim jesenskim aktivnostima.

Jesen je drugo proljeće u kojem svaki list je cvijet.

Albert Camus
Nastavi čitati

Obilježavanje važnih datuma

Obilježili smo Dane zahvalnosti za plodove zemlje

Listopad je razdoblje obilježavanja važnih datuma vezanih uz plodove zemlje – Svjetski dan hrane, dane kruha, dan jabuka… Stoga smo u našem vrtiću tjedan od 16. do 21. listopada 2023. posvetili slavlju prirode kako bismo djeci omogućili neposredno iskustvo s plodovima zemlje te kroz razne praktične, istraživačko-spoznajne i kreativne, stvaralačke aktivnosti i raznovrsne igre poticali razvoj osjećaja zahvalnosti za sve što nam naša zemlja daje i svijesti o važnosti poštivanja i čuvanja zemlje i okoliša.

Nastavi čitati

Događanja

Dječji tjedan 2023.

Tradicionalno, prvi tjedan u listopadu obilježava se Dječji tjedan, godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci.

Ovogodišnji Dječji tjedan bio je od 2. do 8. listopada i naglasak je bio na vještinama u području STEM-a, budući da je Europska komisija 2023. godinu proglasila Europskom godinom vještina. STEM je akronim sastavljen od riječi science, technology, engineering i mathematics (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Cilj zajedničke aktivnosti je učenje i razvijanje interesa za znanost, tehnologiju, informatiku, inženjerstvo i matematiku, prirodne znanosti, i to kroz igru i zabavu. STEM pristup znači da se dijete potiče na interdisciplinarno učenje odnosno kombinaciju svih područja u rješavanju nekog zadatka. Djecu je važno poticati od najranije dobi na ovaj način razmišljanja koji uključuje: istraživanje, detaljnu analizu, promatranje pojava i prirodnih zakona oko sebe, logičko i kritičko promišljanje, argumentiranu raspravu, učenje kroz metodu „pokušaja i pogreške“, princip „uradi sam“ i kombiniranje znanja koje je dijete u određenoj dobi savladalo. Razvoj STEM vještina je vrlo bitan jer su ova zanimanja prepoznata kao zanimanja budućnosti te su i najmanje pogođena krizama, ali i budućem tržištu rada. (Izvor: Smjernice svim osnovnim Društvima „Naša djeca“ i Koordinacijskim odborima programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Županije – prijatelji djece“ za organiziranje tradicionalne akcije: Dječji tjedan 2023. – Ljubav djeci prije svega).

Nastavi čitati

Događanja

Radionica Ruksak (pun) kulture 2023.

U našem vrtiću održana je radionica u sklopu programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2023. godinu, kojeg zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Cilj programa je priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima i školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima. Program na taj način omogućava dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima.

U četvrtak, 28. rujna 2023., u skupini Krteki ugostili smo glazbenu radionicu „Pričom do glazbe, glazbom do govora“, koju je vodila prof. klavira Mirna Snoj. Glazbena radionica temelji se na glazbenoj metodi  koja svojim sadržajima (pjesmice, brojalice, slušanje klasične glazbe, muzičke igre) uvodi djecu u svijet glazbe, bez obzira na njihove mogućnosti. 

Zahvaljujemo profesorici Mirni Snoj na izvrsnoj radionici.

Obilježavanje važnih datuma

Hrvatski olimpijski dan 2023.

Povodom 10. rujna, Hrvatskog olimpijskog dana, u tjednu od 11.-15. rujna 2023. provodili smo razne motoričke i sportske aktivnosti kako bismo promovirali zdrave navike kretanja od najranije dobi.

Kretanje je osnovna biološka potreba svakog čovjeka i od iznimne je važnosti za cjelokupan razvoj djeteta, stoga u kurikulumu našeg vrtića veliku pažnju posvećujemo svim aktivnostima, manifestacijama i važnim datumima povezanima s promoviranjem kretanja.

Prilagodba na jaslice ili vrtić

Prekretnica u životu jedne obitelji

Kako je to ove godine bilo u Pužekima?

Polazak u jaslice ili vrtić podrazumijeva značajnu prekretnicu u životu malog jednogodišnjaka, ali i svakog djeteta koje po prvi puta dolazi u novu sredinu. Iako je polazak u vrtić jedno uzbudljivo i novo poglavlje u životu cijele obitelji, sasvim je normalno da se pojavljuju emocije uzbuđenja, strepnje, iščekivanja, zabrinutosti i straha, kako kod djece, tako i kod njihovih roditelja.

 Svako dijete je posebno i drugačije, pa će tako i proces privikavanja na novo okruženje kod svakog djeteta biti drugačiji. Kako bismo ukratko pojasnili proces prilagodbe, važno je napomenuti da razdoblje prilagodbe dijelimo u tri kategorije: razdoblje LAKE prilagodbe (kada djeca imaju kratkotrajnu uobičajenu reakciju na promjenu sredine i 10 do 15 dana im je dovoljno da se prilagode), razdoblje TEŠKE prilagodbe (kada proces prilagodbe kod djece traje i do mjesec dana boravka u vrtiću) i razdoblje VRLO TEŠKE prilagodbe (kada proces prilagodbe traje i od 2 do 6 mjeseci). U proces prilagodbe nitko neće samo „uskočiti“, već Vas za taj period pripremaju stručni suradnici i odgojitelji zaposleni u dječjem vrtiću.

Devet desetina obrazovanja je ohrabrenje.

/A. France
Nastavi čitati

Skupina Žabice

Poticanje razvoja govora djece rane dobi istraživanjem glazbe kao sredstva neverbalne komunikacije

Vrlo je bitno započeti s poticanjem govora od rođenja. Dijete sluša i „upija” riječi iz svoje okoline. Zbog toga je djetetova okolina od iznimne važnosti. Govor započinje s razvojem u krugu obitelji, a kasnije se to prenosi na socijalne interakcije sa vršnjacima. Tempo razvoja govora ovisi o više faktora: genetici, temperamentu djeteta, okolini i poticajima kojima je dijete okruženo.

Od svih umjetnosti, glazba je djeci najdostupnija od rođenja. Njezin živahan i dinamički „govor“ privlači dječju pažnju i već kod prvih susreta izaziva radost. Istraživanja su dokazala kako su rezultati odgojnoga rada s djecom utoliko veći ukoliko se taj rad zasniva na njihovim emocijama, čuvstvima ugode i radosti. Također su pokazala kako glazba i glazbene aktivnosti poput slušanja, sviranja, pjevanja i muziciranja pozitivno utječu na djetetov razvoj – razvoj mozga, socioemocionalni razvoj, razvoj motorike i govorno-jezični razvoj.

Glazba i govor dva su sistema koja se percipiraju sluhom, sredstvo su komunikacije i oblik izražavanja i stoga su u uskoj vezi. Važan je izbor pjesme koju želimo da dijete pjeva, kao i glazbe koju će slušati, bila ona vokalna (pjevanje) ili instrumentalna (sviranje). Izborom vrijednih i djeci pristupačnih glazbenih djela može se utjecati na razvoj dobrog ukusa.

Nastavi čitati

Sudjelovanje na stručnom skupu

Sudjelovanje naših odgojiteljica na Danima predškolskog odgoja

Naši odgojitelji već nekoliko godina redovito aktivno sudjeluju na stručnom skupu “Dani predškolskog odgoja“ za odgojitelje, učitelje, stručne suradnike, ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova te dionike javnih obrazovnih politika i znanstvenike, a koje organizira Dječji vrtić Cvrčak u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Tako su i ove godine na stručnom skupu 20. i 21. 4. u Toplicama Sveti Martin, čija je tema bila “Zajedno rastemo: Vrijeme za igru“, tri naše odgojiteljice prezentirale svoj rad:

  • Branka Anić, odgojitelj mentor prezentirala je temu “Malo mjesto-divan život (Small place-great living) – eTwinning projekt“
  • Nina Ljubičić, odgojitelj savjetnik prezentirala je temu “Važnost slobodne igre – odraz razumijevanja i percepcije odgojitelja“
  • Valentina Koprivnjak, odgojitelj mentor prezentirala je temu “Legendom po Hrvatskoj“.

Čestitamo odgojiteljicama na uspješnom prezentiranju vlastite kvalitetne odgojno-obrazovne prakse i promicanju naše struke i vrtića!

Događanja

Dani Dječjeg vrtića Maslačak 2023.

Dani Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice
od 21. do 28. travnja 2023. godine

Pozivamo vas da nas posjetite i sudjelujete u ponuđenim aktivnostima za djecu i odrasle.

Pogledajte cijeli program: DANI DJEČJEG VRTIĆA 2023.

Iz programa izdvajamo:

PONEDJELJAK, 24.4.

  • EDUKACIJA ZA RODITELJE U 16,00 SATI U DVORANI VRTIĆA:
    • Manuela Kos, pedagoginja – tema: „Odgoj i socioemocionalni razvoj djeteta – značaj granica i pravila
    • Ana Piljek, zdravstvena voditeljica, tema: „Zdrava prehrana

SRIJEDA, 26.4.

  • OTVORENA VRATA VRTIĆA U PRIJEPODNEVNOM TERMINU OD 9 – 11 SATI – za sve zainteresirane roditelje i djecu koja će se upisati u naš vrtić, kao i sve koji nam žele doći u posjet

Događanja

Posjetili su nas učenici SŠ Zabok

U petak, 14.04.2023., posjetili su nas učenici i profesorica Srednje škole Zabok. Učenici junior ambasadori ekonomskog usmjerenja SŠ Zabok pod mentorstvom senior ambasadorice i mentorice, profesorice Marije Dlesk, dipl. oec., održali su radionice za djecu starijih skupina Krteki i Ježići u sklopu projekta Škole ambasadora EU Parlamenta. To je program Europske Unije i EU Parlamenta sa ciljem osvještavanja mladih o Europi, benefitima članstva u zajednici zemalja te razvoja temeljnih vrijednosti na kojima ona počiva.

Vrijedni učenici pripremili su brojne atraktivne i djeci zanimljive edukativne materijale koji djeci predškolske dobi na njima razumljiv i blizak način, kroz igru i suradnju, promoviraju vrijednosti Europske unije i njezinih institucija.

Zahvaljujemo učenicima i njihovoj mentorici na suradnji te im čestitamo na trudu i svim uspjesima!

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2021. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković