Javna nabava

Izjava o sukobu interesa

  • Gospodarski subjekti s kojima je predstavnik TJV ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ne postoje.

Mišljenje Uprave za politiku javne nabave

  • U članku 28. stavak 7. Zakona o Javnoj nabavi, propisano je da sadržaj, rok donošenja, način i rokove objavljivanja, način promjene te druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.
  • U članku 7. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisano je da je Naručitelj obvezan Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.
  • Iz navedenih odredbi Zakona razvidno je da naručitelj nema obvezu objaviti Registar ugovora na svojoj internetskoj stranici nakon 31. prosinca 2017. godine.

Javna nabava – oglasnik

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2021. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković