Upravno vijeće

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) Dječjim vrtićem Maslačak Krapinske Toplice upravlja upravno vijeće. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine. Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13):

 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
 • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
 • predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
 • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Temeljem čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad. Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice ima prostorno-tehničke uvjete za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela samo jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na  e-mail: djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva.

 • Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak, predstavnica Osnivača Općine Krapinske Toplice – Margareta Leskovar
 • Zamjenik predsjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak, predstavnik korisnika usluge Vrtića – Tomislav Truhan
 • Članica, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića – Branka Anić
 • Član, predstavnik Osnivača Općine Krapinske Toplice – Tomislava Čuček
 • Član, predstavnik Osnivača Općine Krapinske Toplice – Tamara Komar

Sjednice Upravnog vijeća

2020

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 13. sjednica

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 12. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća Odluka 11. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 10. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 9. sjednica Upravnog vijeća

2019

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 8. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća Odluka 7. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 6. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 5. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća Odluka 4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 3. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 2. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća, 18.04.2019. g.

Odluke 1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 42. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 42. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 41. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 41. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 40. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 40. sjednica Upravnog vijeća

2018

Poziv na 39. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 39. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 38. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 38. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 37. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 37. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 36. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 36. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 35. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 35. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 34. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 34. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 33. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 33. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 32. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 32. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 31. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 31. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 30. sjednicu Upravnog vijeća Odluka 30. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 29. sjednicu Upravnog vijeća Odluke 29. sjednica Upravnog vijeća

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2020. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković