Upravno vijeće

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) Dječjim vrtićem Maslačak Krapinske Toplice upravlja upravno vijeće. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine. 
Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13):

  • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
  • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
  • predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
  • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Temeljem čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad. Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice ima prostorno-tehničke uvjete za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela samo jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na  e-mail: djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva.

  • Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak, predstavnica Osnivača Općine Krapinske Toplice – Margareta Leskovar
  • Zamjenik predsjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak, predstavnik korisnika usluge Vrtića – Tomislav Truhan
  • Članica, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića – Branka Anić
  • Član, predstavnik Osnivača Općine Krapinske Toplice – Marko Krepelnik
  • Član, predstavnik Osnivača Općine Krapinske Toplice – Zvonko Očić

icon-pdf-1Odluka o predstavnicima Upravnog vijeća DV Maslačak iz redova osnivača Općine Krapinske Toplice

 

 

Sjednice Upravnog vijeća

2020

icon-pdf-1Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 12. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluka 11. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 10. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 9. sjednica Upravnog vijeća

 

2019

icon-pdf-1Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 8. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluka 7. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 6. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 5. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluka 4. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 3. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 2. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća, 18.04.2019. g. icon-pdf-1Odluke 1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 42. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 42. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 41. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 41. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 40. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 40. sjednica Upravnog vijeća

 

2018

icon-pdf-1Poziv na 39. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 39. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 38. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 38. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 37. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 37. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 36. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 36. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 35. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 35. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 34. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 34. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 33. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 33. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 32. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 32. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 31. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 31. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-pdf-1Poziv na 30. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluka 30. sjednica Upravnog vijeća

 

icon-docx-1Poziv na 29. sjednicu Upravnog vijeća icon-pdf-1Odluke 29. sjednica Upravnog vijeća

 

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2019. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković