Javni poziv

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, članka 8. i 13. Pravilnika o radu te programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, paket mjera “Mladi za mlade“ – pomagači u nastavi – javni radovi za mlade, Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice objavljuje

Javni poziv

za prijam pomagača u odgojnoj skupini (u kojoj je upisano dijete s težim poteškoćama u razvoju), bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 1 izvršitelj

Uvjet:

  • Mlade osobe do 29 godina sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju – prijavljeni u evidenciju 24 mjeseca.

Prijava treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:

  • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova (čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 10/97., 107/07., 94/13.)
  • životopis – vlastoručno potpisan.

Prijavu na javni poziv, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice s naznakom “Oglas za prijam pomagača u odgojnoj skupini“.

Preuzmi priloge: PR-prijava-javni radovi Javni poziv – pomagač u nastavi

dv-maslacak-logo3-200px

 

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2019. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković