Upis u vrtić

Na temelju članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Krapinske Toplice, ravnateljica  Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice objavljuje

Natječaj

za upis djece u 2022./2023. odgojno-obrazovnu godinu u redovni desetsatni program

1. Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić Maslačak, Toplička 34, Krapinske Toplice

2. Broj slobodnih mjesta: 20

3. Zahtjev za prijem djece podnosi se u roku od 15  dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, zaključno do 1. svibnja 2022. (nedjelja) do 15.00 sati poštom na adresu Dječji vrtić Maslačak, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice. Nakon primitka zahtjeva Dječji vrtić će e-mailom ili pozivom na telefon dodijeliti brojčanu šifre sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka.

4. Komisija za prijem djece objavit će rezultate upisa s prijedlogom Odluke o upisu djece u vrtić u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, odnosno najkasnije do 1. lipnja 2022. na mrežnim stranicama Vrtića i na oglasnoj ploči Vrtića.

5. Sudionici natječaja imaju pravo na prigovor. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak, u roku od 15 dana od dana objave rezultata na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak. Prigovor se podnosi preporučeno poštom na adresu Dječji vrtić Maslačak, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice. Konačnu odluku o prijemu djece u vrtić donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak.

6. Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Pisani obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Maslačak koji se nalazi na web stranici Dječjeg vrtića www.dvkt-maslačak, a koji mora biti potpisan od strane skrbnika,
 2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (uvjerenje o mjestu prebivališta),
 4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7.  Pravilnika (potvrde ili rješenja u svrhu dokazivanja: žrtve ili invalidi Domovinskog rata, radni status roditelja za oba zaposlena roditelja – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, status samohranog roditelja, broj djece u obitelji (rodni list – preslika), dječjeg doplatka, zdravstvenog stanja u obitelji: djeca s teškoćama u razvoju, invaliditet ili teža bolest člana obitelji, socijalnog statuta – prihod po članu, statusa podstanara/stan u nužnom smještaju, potvrde o prihodu-plaći za prethodna tri mjeseca za svakog člana,
 5. Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Vrtiću.

Pravilnik o upisu, Članak 7.:

Prednost pri upisu u Vrtić imaju djeca s prebivalištem na području Općine Krapinske Toplice, prema sljedećem redoslijedu:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
 2. djeca zaposlenih roditelja,
 3. djeca samohranih roditelja,
 4.  djeca iz obitelji s troje i više djece,
 5. djeca uzeta na uzdržavanje,
 6. djeca roditelja koji primaju  doplatak za djecu,
 7. djeca s teškoćama u razvoju,
 8. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu.

Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta po točki 2. stavka 1. ovog članka, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:

 1. vrijeme čekanja na listi za upis u Vrtić po natječajima iz prethodnih godina,
 2. roditelji koji već u primarnom programu  imaju djecu,
 3. zdravstveno stanje obitelji (invaliditet, teže bolesti članova obitelji),
 4. status podstanara, stan u nužnom smještaju,
 5. socijalni status obitelji.

Roditelj dužan je dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj prilaže:

 • za dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu, 
 • za dijete oba zaposlena roditelja – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
 • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela za vještačenje).

Prednost pri upisu djece sukladno  ovom članku primjenjuje se u slučaju većih potreba i interesa za smještaj djece od mogućih kapaciteta Vrtića.

Članovima obitelji smatraju se bračni drug te osobe koje zajedno s njim stanuju – djeca, roditelji, braća, sestre pastorčad, djeca uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, usvojitelj i osobe koje je korisnik programa dužan uzdržavati te osoba koja s njim živi u izvanbračnoj zajednici

7. Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Maslačak podnosi se za djecu koja će 1. rujna 2022. navršiti jednu (1) godinu života.

8. Kontrolu podnijetih podataka i dokumentacije uz zahtjev za prijem djece u vrtić može izvršiti izravno Dječji vrtić Maslačak, a kontrola će se obavezno izvršiti u slučaju da postoje indicije i sumnje da dostavljeni podaci i dokumentacija nisu adekvatni stvarnom stanju.

Ravnateljica Dječjeh vrtića Maslačak

Katica Cerovec

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Maslačak dana 15. travnja 2022. godine.

Preuzmi: Natječaj za upis djece u 2022./23. odgojno-obrazovnu godinu / docx Obrasci

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2021. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković