Vizija i misija

Naša vizija

Naš vrtić je mjesto za igru, život i cjelovioti razvoj individualnih potencijala djeteta u skladu s razvojnim potrebama i pravima djece.

Naša misija

 • Pružiti svakom djetetu njegu,skrb i zaštitu
 • Cjelovit razvoj svih dječjih sposobnosti, potencijala i kompetencija u partnerstvu s obitelju
 • Omogućiti veći obuhvat djece predškolskim odgojem proširenjem kapaciteta
 • Zadovoljiti djetetove potrebe i štititi njegova prava
 • Omogućiti stjecanje socijalnih vještina u interakciji s djecom, odraslima i okruženjem u kojem dijete živi
 • Osmisliti i omogućiti razvojnu i poticajnu sredinu za cjelovit razvoj djece
 • Njegovanje kulture i tradicije okruženje u kojem dijete živi uz elemente održivog razvoja
 • Podizati stručne kompetencije svih zaposlenih
 • Kontinuirano stručno usavršavanje odgojnih djelatnika

Kurikulum vrtića

Kurikulum našeg vrtića gradi se na našim posebnostima i osobitostima vezanim uz uvjete, prostorno-materijalni kontekst, osobitost djece i stručnog kadra, a osobito uz kulturu, tradiciju i ekološku usmjerenost Općine Krapinske Toplice te se temelji na HUMANISTIČKIM NAČELIMA I VRIJEDNOSTIMA.

U našem vrtiću svakodnevno preispitujemo našu praksu i načine na koje dijete razmišlja, istražuje i uči, što nam pomaže da stvarni život približimo djetetu, kako bi ono djelovanjem kroz igru učilo i shvaćalo svijet oko sebe te se razvilo u kompetentnog pojedinca. Kako bi to postigli, smatramo da je potrebno je planiranje odgojno obrazovnog procesa usmjereno na promišljanje dobrobiti za dijete i načina na koji se ona može ostvariti. Kurikulum uključuje:

 • Osobnu i emocionalnu dobrobit – subjektivan osjećaj da se dijete osjeća zdravo, zadovoljno i dobro
 • Obrazovnu dobrobit – uspješno funkcioniranje i razvijanje osobnih potencijala (spoznajnih, umjetničkih , motoričih..)
 • Socijalnu dobrobit – uspješno interpersonalno funkcioniranje i razvijanje socijalnih kompetencija

Važan cilj kurikulum vrtića “Maslačak“ je cjelovit razvoj, učenje i odgoj djece i razvoj njihovih kompetencija:

 • Kompetencije su razvojne, njihov razvoj se prati kontinuirano.
 • Kompetencije djece se u našem vrtiću procjenjuju cjelovito i promatraju u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta posebno.
 • Razvoj kompetencije predstavlja okosnicu za razvoj samopoštovanja, samopouzdanja i pozitivne slike djeteta o sebi

Predškolski kurikulum

Temeljne odrednice predškolskog kurikuluma prema kojima se planiraju sve aktivnosti koje se odnose na dijete su sljedeća kompetencijska područja:

 • Komunikacija na materijalnom jeziku
 • Komunikacija na stranim jezicima
 • Matematička kompetencija i kompetencije u prirodoslovlju
 • Digitalna kompetencija
 • Učiti kako učiti
 • Socijalna i građanska kompetencija
 • Inicijativnost i poduzetnost
 • Kultura i izražavanje

Naš je cilj pomoći djetetu da se razvije u samopouzdanu, samostalnu, emocionalno senzibilnu, odgovornu, kreativnu i prije svega sretnu zadovoljnu osobu. Ciljevi traže od nas kontinuirano stručno usavršavanje, istraživanje u praksi, promišljanje o njezinu unapređivanju te konkretnim aktivnostima i naporima na njezinu mijenjanju u vlastitim uvjetima.

Stalno razvijamo kulturu ustanove koja osnažuje zaštitne mehanizme i umanjuje rizične čimbenike i okruženje koje je funkcionalno, sigurno, razvojno primjereno i poticajno te profesionalne, kompetentne i odgovorne djelatnike.

Samovrednovanje i vanjsko vrednovanje ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja

Dječji vrtić je uključen u proces Samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u suradnji NCZVVOO. Godinama timski radimo na zajedničkom podizanju kvaliteta kroz područja razvoja. Taj proces nam je pomogao kroz refleksiju i samorefleksiju osvijestiti naše prednosti i utvrditi kritične točke na kojima se kroz strateški plan podiže kvaliteta.

Preuzmi: Dopis Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2021. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković