Skupina Krteki

Ples u funkciji razvoja grafomotorike i predčitalačkih vještina

Pismenost  u užem smislu označava sposobnost pisanja i čitanja. To je jedna od najvažnijih kompetencija koju čovjek stječe jer predstavlja temelj za daljnje stjecanje znanja i razvoj mnogih drugih važnih umijeća. Na razvoj pismenosti važno je usredotočiti se u najranijoj dobi djetetova života. Vrtić ima itekako važnu ulogu u poticanju tog procesa. Rana pismenost obuhvaća mnogo više od poznavanja i korištenja standardnih znakova, poput slova i brojeva. U predškolskoj dobi ona se očituje kao mnoštvo simboličkih prezentacija djece u namjeri da zabilježe vlastite poruke, različite doživljaje i ideje. Sve to djeca čine kroz igru.

Ples pisanja je poput umjetnosti i nudi bezbroj prilika i različitih pokreta za izražavanje – ujedno je i metoda početnog pisanja koja je usredotočena na pokret, a ne produkt; na proces, a ne na konačni oblik.

Pokreti se mogu izvoditi u prostoru stojeći, hodajući, sjedeći pa čak i ležeći. U početku djeca opće pokrete gledaju i izvode imitiranjem, zatim ih izvode samostalno – cijelim tijelom što je dobra priprema za tzv. ”škrabanje” na podlozi za pisanje.

Nadalje, metoda plesa pisanja odnosi se na razvoj koordinacije šaka i prstiju uz uključivanje pokreta cijelog tijela, a zasniva se na aktivnostima koje potiču vježbanje pokreta i linija od kojih se sastoje slova.

Kako bi djeci pisanje bilo svakodnevno dostupno i ono postalo aktivnost koju može svakodnevno ponavljati ako želi, u našoj sobi  organizirali smo centar aktivnosti za Ples pisanja kojeg smo obogatili raznim materijalima  za pisanje i izvođenje pokreta.

Ples pisanja jedna je od metoda koja ispunjava kriterije optimalne za djetetov napredak u svladavanju vještine pisanja. Omogućuje djetetu da stvara samostalno ili u suradnji s drugom djecom iz skupine. Izuzima mogućnost pogreške, naglasak stavlja na proces i djetetu otvara mogućnost samouvida u vlastite mogućnosti. Aktivnosti provedene na ovaj način djeci omogućuju razvoj fine motorike te potiču na pozitivnu perspektivu usvajanja učenja pisanja u školi.

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2021. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković