Upis u vrtić

Na temelju članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Krapinske Toplice, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice objavljuje

Natječaj

za upis djece u 2019./20. odgojno-obrazovnu godinu u redovni desetsatni program

Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić Maslačak, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice

Broj slobodnih mjesta: 17

Zahtjev za prijem djece podnosi se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, zaključno do 2. svibnja 2019. (četvrtak) do 15.00 sati na adresu Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička 34, osobno u radnom vremenu, ponedjeljak i srijedu od 7.00 do 11.00 sati, a ostale dane od 7.00 do 15.00 sati radi dodjele brojčane šifre sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka.

Komisija za prijem djece objavit će rezultate upisa s prijedlogom Odluke o upisu djece u vrtić u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, odnosno najkasnije do 17. svibnja 2019. (petak) na mrežnim stranicama Vrtića, Osnivača i na oglasnoj ploči Vrtića.

Sudionici natječaja imaju pravo na prigovor. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak, u roku od 15 dana od dana objave rezultata na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak. Prigovor se podnosi preporučeno poštom ili se predaje osobno, na adresu Dječji vrtić Maslačak, Toplička 34, Krapinske Toplice. Konačnu odluku o prijemu djece u vrtić donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak.

Potrebno je priložiti skjedeću dokumentaciju:

 1. Pisani zahtjev na obrascu Dječjeg vrtića (zahtjev treba biti potpisan) – preuzeti na dnu obavijesti u dokumentu Natječaj za upis djece u 2019.-2020. odgojono-obrazovnu godinu
 2. rodni list djeteta (bez obzira na datum izdavanja)
 3. uvjerenje MUP-a o mjestu prebivališta djeteta i roditelja
 4. osobna iskaznica oba roditelja – na uvid kao zamjena potvrde o prebivalištu za roditelje
 5. suglasnost o sufinanciranju programa za djecu s prebivalištem izvan Općine Krapinske Toplice
 6. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu sukladno članku 4. Pravilnika (potvrde ili rješenja u svrhu dokazivanja: žrtve ili invalidi Domovinskog rata, radni status roditelja (potvrda poslodavca), status samohranog roditelja, broj djece u obitelji (rodni list – preslika), dječjeg doplatka, zdravstvenog stanja u obitelji: djeca s teškoćama u razvoju, invaliditet ili teža bolest člana obitelji, socijalnog statuta – prihod po članu, statusa podstanara/stan u nužnom smještaju, potvrde o prihodu-plaći za prethodna tri mjeseca za svakog člana

Članak 4. Pravilnika o upisu:

Prednost pri upusu u Dječji vrtić Maslačak ostvaruju djeca kojima je prebivalište na području Općine Krapinske Toplice, uz sljedeće prioritete:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
 2. djeca zaposlenih roditelja,
 3. djeca samohranih roditelja,
 4. djeca iz obitelji s troje ili više djece
 5. djeca uzeta na uzdržavanje,
 6. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
 7. djeca s teškoćama u razvoju,
 8. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu ako se u vrtiću ne održava program predškole.

Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta samo po točki 2. – djeca zaposlenih roditelja – pravo prioriteta ostvaruje se prema daljnjim kriterijima:

 1. vrijeme čekanja na listi za upis po natječajima iz prethodnih godina,
 2. roditelji koji u primarnom programu već imaju djecu,
 3. zdravstveno stanje obitelji (invaliditet, teže bolesti članova obitelji),
 4. status podstanara, stan u nužnom smještaju,
 5. socijalni status obitelji – prosječni prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca.

Članovima obitelji smatraju se bračni drug te osobe koje zajedno s njim stanuju – djeca, roditelji, braća, sestre pastorčad, djeca uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, usvojitelj i osobe koje je korisnik programa dužan uzdržavati, te osoba koja s njim živi u izvanbračnoj zajednici

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Maslačak podnosi se za djecu koja će  1. rujna 2019. navršiti jednu (1) godinu života.

Kontrolu podnijetih podataka i dokumentacije uz zahtjev za prijem djece u vrtić može izvršiti izravno Dječji vrtić Maslačak, a kontrola će se obavezno izvršiti u slučaju da postoje indicije i sumnje da dostavljeni podaci i dokumentacija nisu adekvatni stvarnom stanju.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak

Katica Cerovec

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Maslačak dana 15. travnja 2019. godine.

Preuzmi: Natječaj za upis djece u 2019.-2020. odgojno-obrazovnu godinu

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2021. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković