Upis u vrtić

Na temelju članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Krapinske Toplice, po ovlaštenju zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice objavljuje

Natječaj

za upis djece u 2021./2022 . odgojno-obrazovnu godinu u redovni desetsatni program

1. Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić Maslačak, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice

2. Broj slobodnih mjesta: 21

3. Zahtjev za prijem djece podnosi se u roku od 20 dana (produljen rok zbog mjera vezanih za COVID-19) od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, zaključno do 21. 5. 2021. (petak ) do 15.00 sati poštom na adresu Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34, na e-mail adresu Dječjeg vrtića Maslačak. Nakon primitka zahtjeva Dječji vrtić će e-mailom ili pozivom na telefon dodijeliti brojčanu šifre sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka.

4. Komisija za prijem djece objavit će rezultate upisa s prijedlogom Odluke o upisu djece u vrtić u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, odnosno najkasnije do 1.06.2021. na mrežnim stranicama Vrtića, Osnivača i na oglasnoj ploči Vrtića.

5. Sudionici natječaja imaju pravo na prigovor. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak, u roku od 15 dana od dana objave rezultata na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak. Prigovor se podnosi preporučeno poštom ili se predaje e-mailom na adresu Dječji vrtić Maslačak, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice. Konačnu odluku o prijemu djece u vrtić donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak.

6. Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Pisani  obrazac Zahtjeva  za upis djeteta u Dječji vrtić Maslačak koji se nalazi na web stranici Dječjeg vrtića www.dvkt-maslačak, a koji mora biti potpisan od strane skrbnika  
 2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
 3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (uvjerenje o mjestu prebivališta)
 4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7.  Pravilnika (potvrde ili rješenja u svrhu dokazivanja: žrtve ili invalidi Domovinskog rata, radni status roditelja (potvrda poslodavca), status samohranog roditelja, broj djece u obitelji (rodni list – preslika), dječjeg doplatka, zdravstvenog stanja u obitelji: djeca s teškoćama u razvoju, invaliditet ili teža bolest člana obitelji, socijalnog statuta – prihod po članu, statusa podstanara/stan u nužnom smještaju, potvrde o prihodu-plaći za prethodna tri mjeseca za svakog člana
 5. Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Vrtiću.

Pravilnik o upisu, Članak 7:

Prednost pri upisu u Vrtić imaju djeca s prebivalištem na području Općine Krapinske Toplice, prema sljedećem redoslijedu:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
 2. djeca zaposlenih roditelja,
 3. djeca samohranih roditelja,
 4.  djeca iz obitelji s troje i više djece,
 5. djeca uzeta na uzdržavanje,
 6. djeca roditelja koji primaju  doplatak za djecu,
 7. djeca s teškoćama u razvoju,
 8. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu.

Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta po točki 2. stavka 1. ovog članka, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:

 1. vrijeme čekanja na listi za upis u Vrtić po natječajima iz prethodnih godina,
 2. roditelji koji već u primarnom programu  imaju djecu,
 3. zdravstveno stanje obitelji ( invaliditet, teže bolesti članova obitelji),
 4. status podstanara, stan u nužnom smještaju,
 5. socijalni status obitelji.

Roditelj dužan je dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj prilaže:

 • za dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu, 
 • za dijete oba zaposlena roditelja – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
 • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela).

Prednost pri upisu djece sukladno  ovom članku primjenjuje se u slučaju većih potreba i interesa za smještaj djece od mogućih kapaciteta Vrtića.

Članovima obitelji smatraju se bračni drug te osobe koje zajedno s njim stanuju – djeca, roditelji, braća, sestre pastorčad, djeca uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, usvojitelj i osobe koje je korisnik programa dužan uzdržavati te osoba koja s njim živi u izvanbračnoj zajednici

7. Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Maslačak podnosi se za djecu koja će 1. rujna 2021. g. navršiti jednu (1) godinu života.

8. Kontrolu podnijetih podataka i dokumentacije uz zahtjev za prijem djece u vrtić može izvršiti izravno Dječji vrtić Maslačak, a kontrola će se obavezno izvršiti u slučaju da postoje indicije i sumnje da dostavljeni podaci i dokumentacija nisu adekvatni stvarnom stanju.

Po ovlaštenju zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Maslačak

Nina Ljubičić

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Maslačak dana, 26. 4. 2021.

Preuzmi: Natječaj za upis djece u 2021.-2022. odgojno-obrazovnu-godinu Obrasci

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2021. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković